Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

alciik
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viapimpmyheart pimpmyheart
alciik
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viapunkahontaz punkahontaz
Sponsored post
feedback2020-admin
alciik
0283 af2d
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaplotkara plotkara
alciik
0001 534a
Reposted fromMissMurder MissMurder vialittle-things little-things
alciik
Czuję się, jakbym była pusta. Czekam, aż ktoś mnie nakręci. Jak zegarek. I ten chłopak.. przez chwilę mi się wydawało, że on to potrafi.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromsubiektywne subiektywne viafeatherr featherr
alciik
- Ja nie chcę wygody. Chcę poezji. Chcę niebezpieczeństwa. Chcę wolności. Chcę dobroci. Chcę grzechu.
— A. Huxley, "Nowy wspaniały świat"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viafeatherr featherr

June 03 2015

alciik
8089 b89b
Reposted fromplotkara plotkara
alciik
5449 0122
Reposted fromcalifornia-love california-love vialugola lugola
alciik

February 18 2015

4395 ac7b 500
Reposted fromtaborri taborri viamefir mefir
alciik
5740 e406
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viamefir mefir
1118 b58c

A baby chinchilla

Reposted fromerial erial viasymultana symultana
alciik
3741 118a
Reposted fromstylte stylte viasymultana symultana
1125 13e3 500
Reposted fromdeviate deviate viamefir mefir
alciik
alciik
Muszę ci coś powiedzieć. Wiem, że któregoś dnia pewnie mnie zranisz, jakoś. Ale nie boję się tego. Każdy kiedyś zostanie skrzywdzony. Ale ja jestem silna. Zniosę to. Dopóki będziesz ze mną szczery i nie będziesz udawał, ani nie uciekniesz ode mnie bez słowa, nic mnie nie powstrzyma. Tylko... nigdy mnie nie okłamuj. I nie zostawiaj mnie. Jeśli będziesz musiał odejść, z jakiegoś powodu będziesz miał nas dość, dość mnie, po prostu powiedz. Obiecujesz? To jedyna obietnica, jakiej kiedykolwiek będę od ciebie oczekiwać.
— Jasinda Wilder, To ty mnie pokochasz
Reposted frommefir mefir
alciik
Już nie masz odwagi nawet ze mną gadać.
— O.S.T.R & Hades - Ona i ja
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viamefir mefir
alciik
0168 fe2e
Reposted fromnexxt nexxt viamefir mefir
alciik
TAK, TO PRAWDA - SĄ TAKIE PIOSENKI, PRZY KTÓRYCH ZAMYKASZ OCZY I ALBO SIĘ UŚMIECHASZ, ALBO DO OCZU PODCHODZĄ ŁZY.
Reposted fromekstaza ekstaza viamefir mefir
alciik
1787 ec1b 500
Reposted fromblueberry77 blueberry77 viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...